KRAJINAMI
VÍNA - 2012
Věra Klásková
& spol.
Obsah:
Přes Alsasko do Francie
Auxerre (1)
Auxerre (2)
Jižní Burgundsko
Zámky a víno
Znovu na Jih
Bleší trh a varhany
Do Paříže!
Paris, Moulin Rouge
Versailles
Pontigny a Lindry
Lucembursko
Mosela a Lucemburk
Clervaux a Vianden
Do Porýní
Hrady na Rýnu
Domů

MAPA   >>>>>
PROHLÍŽÍME SI AUXERRE (1)
Abychom se v dalším textu nemuseli několikrát vracet, nabízím laskavému čtenáři jakési shrnutí z několika různých dnů, během nichž jsme zkoumali toto krásné město. Nejprve si virtuálně vylezme na lávku přes řeku Yonne, ze které se nám ukazují krásná panoramata. Jak je vidno, dominují jim tři kostely: St-Pierre, postavený na místě baziliky ze 7. století, rekonstruovaný v 16. a 17. stol., katedrála St-Etienne, hlavní městský chrám (některé části z 5. stol.) a opatství St-Germain, založené v 5.století. Na opačné straně města je ještě čtvrtý kostel, St-Eusebe ze 7. století. V městském centru se vypíná věž (druhdy též vězení) s orlojem. Do této budovy se prý jakási anglická turistka domáhala v noci vstoupit, domnívajíc se, že jde o hotel. Je to ovšem radnice. Francouzsky hôtel značí veřejnou budovu, hotel jenom někdy. Bylo mi to jasné, dokud jsem neobjevil tenhle barák. Pánbuví, co to vlastně bylo; pošta je v Auxerre jinde. :o) Na náměstí se tyčí zvláštní pomník. Je to Cadet Roussel, soudní exekutor, bonviván a výtržník, hrdina stejnojmenné populární francouzské písničky. Žil v tomhle městě koncem 18. století. Auxerreští podle něho pojmenovali naučnou stezku, která pomocí kovových šipek v dlažbě prohání turistu po veškerých pamětihodnostech. Začíná na náměstí sv. Mikuláše, jehož veliká socha stojí ve výklenku jednoho domu. Chvíli jsme po šipkách šli. Domy jsou často zdobené dřevořezbami. Hned za rohem je náměstí Coche d’eau, ze kterého se úzkou uličkou dostaneme kolem starobylých hrázděných budov k opatství. V něm je pohřben svatý German, někdejší auxerreský biskup († 448 v Ravenně). To je pro nás velmi zajímavá postava, neboť u něho delší dobu pobýval jistý Magonus Sucatos Patricius, syn římského prefekta Capornia. Není vyloučeno, že biskup German při jedné ze svých cest do Btritánie vzal toho chlapíka s sebou. A tam se z přičinlivého žáka stal svatý Patrik, patron Irska. Některé části opatsví jsou velmi staré, jsou tu krásné románské klenby s filigránskými kamenickými pracemi. A na nádvoří jsou připravena lehátka pro znavené poutníky.
¤
Ale vraťme se na náměstí k Rousselově soše. Ve městě narazíte na několik panáků od stejného autora: vedle vpravo vidíte na příklad plastiku Marie-Noël (1883-1967), světoznámé auxerreské spisovatelky a básnířky, tady sedí na hromadě knih Rétif de le Bretonne (1734-1806), typograf, spisovatel a utopista. Sochy vytvořil François Brochet (1925-2001), který si zbudoval roku 1983 v krásném burgundském historickém městečku Vézelay letní dům. Narazili jsme i na výstavu jeho soch. Vytesal i sám sebe. FOTOGALERIE (v novém okně) >>>
¤
Zpět k vínu! Clos de la Chaînette je nejstarší francouzská vinice, zmiňovaná už v textech ze 7. století.
3., 5., 9. a 14. července

AUXERRE >>>BURGUNDSKO

Text:
    Karel Tampier
Foto:
    K. Tampier, Ondřej Pour

Zpět na stránky: