IRSKO 2013
Věra Klásková
Karel Tampier
Tomáš Bakal
Ondřej Pour
Obsah:
Skok do Amiens
Rouen
Normandie
Na trajekt!
Do Letterkenny
Fanad
Whiskey!!!
Obrův chodník
Nejmenší kostelík
Derry / Londonderry
K Yeatsovu hrobu
Sligo a kytarista
Pevnost Dunree
Nejsevernější bod
Navan Fort
Irské rozpory
Dva arcibiskupové
Belfast
Venkovské objevy
Antrimská silnice
Zpět na trajekt!
Lucembursko znovu
Víno - a domů!
MAPA >>>>>
NEJMENŠÍ KOSTELÍK
Pár kilometrů na západ od Obrova chodníku se pod pobřežními skalami krčí osada Portbraddan, jeden z konců světa. Naštěstí moudří Irové vyhradili určitý prostor pro otáčení, takže se odtud dá i odjet. Hlavní atrakcí je tu kostel sv. Gobbana, údajně nejmenší chrámeček (3x1,4 m) v Irsku. Vskutku, velmi prťavé! Ještě pohled od oltáře, kuk na diblíka u stropu a rychle ven, neboť nás chytá záchvat klaustrofóbie. Jdeme zpět k parkovišti, usedáme na zídku a svačíme. Pod námi vede cesta na sousední pláž. Tato cedule však praví, že se jedná o pastvinu pro ovce a dobytek! A opravdu, na pláži se kromě lidí povalují i jacísi dobytkové! Na druhé straně se z blízkého domu vybatolil starý pán, patrně majitel kostelíka, a dával si čaj o páté.
Vydali jsme se na zpáteční cestu do Letterkenny. Když už jedeme okolo, podíváme se na hrad Dunluce. Krásná zřícenina na skále nad mořem. Založil ho prý ve 13. století Richard Óg de Burgh, 2. hrabě z Ulsteru a 3. baron z Connaughtu, zvaný Rudý hrabě. Podle nejstaršího písemného dokladu z roku 1513 byl v držení rodiny McQuillanů. A prý tam straší bílá paní, a byl prý inspirací k Letopisům z Narnie a - vlastně - přečtěte si to tady!
A podařilo se nám ještě stihnout návštěvu zvláštního místa. Hned vedle silnice je parkoviště u staré vrátnice. Malou brankou jsme vešli do rozsáhlého areálu. Cesta vedla nejprve romantickým parkem, pak se vyhoupla dřevěnými dvířky na travnaté návrší s několika pozoruhodnými objekty. Kráčeli jsme směrem k moři kolem zbytků zámku Downhill House (více o něm anglicky zde) a pak dál k jakési kapli na samém okraji útesu. Ohlédli jsme se na zámek, šli dál a blíž. Nápis hlásá, že je to Mussenden Temple, původně knihovna a památník dámy jménem Frideswide Mussenden, sestřenice Fredericka Augusta Herveye, 4. hraběte z Bristolu, biskupa z Derry. Ten to všecko nechal postavit v roce 1785. Chrám stojí těsně na kraji skály, z níž moře trvale ukusuje. V roce 1997 proto musela společnost National Trust provést stabilizační práce, aby se jim to celé neporoučelo dolů na pláž. Vrátili jsme se vnitřkem zámku, ohlédli se za templem a prohlédli si detaily stavby. Zdivo zámku je docela zachovalé, byl totiž ještě ve 2. světové válce používán jako vojenská ubytovna. Cestou k autu jsme se ještě podivovali nad původním vstupem do areálu; říkají tomu „Lví brána“. To že mají být lvi? Fotogalerie ZDE.
Během jízdy do Letterkenny jsem kázal zastavit a běžel si vyfotit tyto nádherné skály v Binevenaghském lese.
13. srpna

DE BURGH


McQUILLAN

Text: Karel Tampier
Foto: K. Tampier, O. Pour
      V. Klásková, T. Bakal
Zpět na stránky: