IRSKO 2013
Věra Klásková
Karel Tampier
Tomáš Bakal
Ondřej Pour
Obsah:
Skok do Amiens
Rouen
Normandie
Na trajekt!
Do Letterkenny
Fanad
Whiskey!!!
Obrův chodník
Nejmenší kostelík
Derry / Londonderry
K Yeatsovu hrobu
Sligo a kytarista
Pevnost Dunree
Nejsevernější bod
Navan Fort
Irské rozpory
Dva arcibiskupové
Belfast
Venkovské objevy
Antrimská silnice
Zpět na trajekt!
Lucembursko znovu
Víno - a domů!
MAPA >>>>>
K YEATSOVU HROBU
Původním hlavním cílem delšího autovýletu byla známá stolová hora Ben Bulben v hrabství Sligo. Člověk míní, počasí mění! Ale nepřeskakujmež! První zastávku jsme učinili v Donegalu, bývalém hlavním městě hrabství. Město je to nevelké (asi 2600 obyvatel) s trojúhelníkovým náměstím s kamenným obeliskem, se starým kamenným kostelem, kamennou hospodou, kamenným hotelem a kamenným hradem s kamennými věžičkami na nárožích. Skoro všechno je tu kamenné, dokonce i moderní katolický kostel sv. Patricka. Mimochodem: Tady prý pobýval svatý Patrick v zajetí a sem se později vrátil a pokřtil první pohany z klanu Connaill. Proto ta ruka s křížem v městském znaku.
Jedeme dál. Ještě krátká odbočka na poloostrov Mullaghmore (více zde), z nějž je údajně nádherný výhled na Ben Bulben. Pravda, jsou tam skaliska, která se dají fotit zprava zleva a ze kterých se dá spadnout jako nějaký Doherty v září 1996. Je tam také odpočívadlo pod palmami a nesmí se tam krást kytičky. A fouká tam příšerně vítr. Ale Ben Bulben je vidět jenom takhle! Příroda se nám za to omluvila krásnou duhou...
Jeli jsme středem poloostrova do vnitrozemí, když nás donutil k zastavení úžasný pohled. Scenérii vzápětí vylepšila přiběhnuvší krasavice. Ten zámek se jmenuje Classiebawn. Bydlíval v něm lord Mountbatten, bývalý generální guvernér Indie. Pánové z IRA mu v srpnu 1979 dali do jachty bombu. Vybouchla úspěšně. V blízké vsi jsme ještě byli přepadeni dvěma hafany. Ten levý měl poněkud tragický výraz.
Dorazili jsme do Drumcliffu. Silnice prochází surově středem starého kláštera, takže pahýl věže (blesk v roce 1396) zůstal na jedné straně a hřbitov na druhé. Klášter založil okolo roku 575 svatý Colmcille. Vysoký kříž pochází z 9. století; přesto je pěkně zachovalý. Hlavní strakcí je tu však hrob Williama Butlera Yeatse. Koukli jsme na hrob a vstoupili do kostela. Zrovna tam paní průvodkyně kázala nějaké výpravě. Prohlédli jsme si zajímavé desky na zdech, pestré varhany a uznale pokývali hlavou nad ústředním topením. Když jsme vyšli ven, začaly se dít věci! Do hřbitova vtrhla z bočního vchodu parta divoženek s pestrými paraplaty. Za veselého povykování se dámy shlukly u Yeatsova hrobu. Okolo běhal kameraman a točil. Když byl hrob mediálně vytěžen, začali ostatní chlápci z doprovodu organizovat sestavu pro skupinovou fotografii. To už jsme dávno poznali, o co běží: Jsou to finalistky světové irské soutěže krásy a úžasnosti Rose Of Tralee! Předloni Věra na onom festivalu dokonce účinkovala. Dívky se všelijak vrtěly, ale nakonec se fotografie zdařila. Potom krásky odjely, Věra si vyfotila náhrobek s iniciálami IHS v keltském provedení a já jsem zamířil fotoaparát na Ben Bulben. Výsledek máte zde. Stolová hora nám není souzena, jeďme...
15. srpna


DONEGAL

Text: Karel Tampier
Foto: K. Tampier, O. Pour
      V. Klásková, T. Bakal
Zpět na stránky: