ŠVÉDSKO
2005
Věra Klásková
& spol.
Obsah:
Cesta tam
Värnamo / Gränna
Ostrov Öland
Växjö
Alvesta
Muzea
Westernové město
Losí farma
Stockholm
Vyhlídková plavba
Loď Vasa
Kanál a klášter
Cesta domů
>>> MAPA >>>

¤


     Zpět na stránky:
      >>> www.klaskova.cz
      >>> www.tampier.cz
OSTROV ÖLAND
16. května
Druhý den nás hostitelé pozvali na výlet na ostrov Öland. Cestou jsme se nejprve zastavili v sklářském studiu v Eriksmåla, navštívili prodejnu s velice zajímavými kousky a obhlédli samotnou huť. Pak si Věra vyzkoušela řízení volva s automatickou převodovkou a zdárně nás převezla přes šestikilometrový Ölandsbron - most přes Kalmarskou úžinu.


A byli jsme na Ölandu. První zastávka patřila velkolepé zřícenině hradu Borgholm. Dá se po ní volně chodit, koukat na moře, drbat krále na bradičce a vůbec všelijak blbnout. Z horních pater je pěkný pohled na město Borgholm i do nádvoří. Zaujala mne izolace zdiva proti povětrnosti olověnými pláty. Při odchodu jsme ještě navštívili perfektní záchody, vedle nichž jsme spatřili v Čechách nevídanou věc: napajedlo pro psy.


V městě Borgholmu jsme si prohlédli vikinské pohřebiště ve tvaru lodi; Věra s Ondrou zkoumali, zda rýhy na šutrech jsou runy nebo pouhé praskliny. Samotný Borgholm je městečko úhledné. A všude spousta švédských vlajek. Trochu jsme se cítili jako špatní vlastenci.


Pak jsme se vydali na jižní část ostrova. Spatřili jsme krásné větrné mlýny, které se tu přímo houfují. A v úplném jižním cípu ostrova, kde zcela končí civilizace a kde silnička je úzká a osazená místy pro vyhýbání aut a kde měli dávní Švédové obranná postavení proti nepřátelům, jsme dorazili ke starému majáku z roku 1785. Jmenuje se Långe Jan - Dlouhý Honza. Ondra chvíli poseděl na mosazné huse a den pomalu končil. Cestou zpět na pevninu jsem si ještě vyfotil hrad Kalmar.