ŠVÉDSKO
2005
Věra Klásková
& spol.
Obsah:
Cesta tam
Värnamo / Gränna
Ostrov Öland
Växjö
Alvesta
Muzea
Westernové město
Losí farma
Stockholm
Vyhlídková plavba
Loď Vasa
Kanál a klášter
Cesta domů
>>> MAPA >>>

¤


     Zpět na stránky:
      >>> www.klaskova.cz
      >>> www.tampier.cz
STOCKHOLM
24. května
V úterý nás milý příbuzný převezl k dalším příbuzným příbuzných do Stockholmu. Nejprve jsme pobíhali po starém městě, kde jsou uličky skoro jako v Praze. Ale našemu hlavnímu městu chybí moře, jak pochopil Jára Cimrman. Ve Stockholmu kotví obrovské lodi přímo ve městě. Město nepůsobí příliš „turisticky” - školní hřiště jsme našli hned za rohem vedle náměstí, kde stojí velmi důležitá budova: Švédská akademie. To je ta instituce, která rozdává Nobelovy ceny.

A pak jsme se prosmekli kolem kostela Storkyrkan a kolem modrého vojáčka z hradní stáže (přilbice se mu ukrutně leskla) ke královskému paláci. A tenhle strážce mne pak zahnal, když jsem si ty kanony chtěl fotit zezadu. Opustili jsme hrad a pokračovali dále do města.


Stockholm leží částečně na ostrovech, které jsou pospojované řadou mostů. Nakráčeli jsme po jednom z nich okolo radnice k budovám Sveriges riksdag, švédského Parlamentu. Po dalším mostu jsme se dostali na pevninu, podívali se dozadu na ostrov Riddarholm a došli ke Královské opeře. Krátce jsme se zastavili u pomníku krále Karla XII, který je u holubů velmi oblíben, shlédli chrám sv. Jakuba a podívali se na královský hrad. Pod ním leží v moři obrovská mrtvola. Pak jsme pochodovali po nábřeží, koukli se zpátky na divadlo, na radnici a na protilehlý přístav. Zaujala nás malá přívozní loď a hezký pohled na Riddarholm z opačné strany. Navštívili jsme pak švédské Národní muzeum. Do historických sbírek je vstup volný, takže jsme si mohli poklady (které Švédové nakradli v Čechách za třicetileté války) prohlédnout zcela zdarma.


Den jsme ukočili procházkou kolem našeho bydliště po břehu Riddarfjärdenu. Lodě pluly, plula i chaloupka, slunce zapadalo a nám bylo dobře.