ŠVÉDSKO
2005
Věra Klásková
& spol.
Obsah:
Cesta tam
Värnamo / Gränna
Ostrov Öland
Växjö
Alvesta
Muzea
Westernové město
Losí farma
Stockholm
Vyhlídková plavba
Loď Vasa
Kanál a klášter
Cesta domů
>>> MAPA >>>

¤


     Zpět na stránky:
      >>> www.klaskova.cz
      >>> www.tampier.cz
KOSTEL - KANÁL - KLÁŠTER
26. května
Cestou ze Stockholmu jsme učinili několik zastávek. První byla v klášteře Vreta, který zaujímá důležité místo ve švédských dějinách. Základy stavby pocházejí z dvanáctého století, jsou tu pohřbeni někteří švédští králové, např. Inge II. (nazýván též Inge II. Halstensson), Filip Švédský; pod zlatou korunkou naopak není pohřben Magnus Nilsson (Nielsen), princ dánský - je to jenom kenotaf, hrob je neznámo kde. V kostele se nachází hrobka rodiny Roberta Douglase (1611 - 62), hraběte ze Skenninge. Byl to Skot, který se stal maršálem švédské armády a vyznamenal se ve válce třicetileté a švédsko-polské; posléze byl guvernérem Estonska a Livonska.

Další atrakcí byl kanál Göta, který umožňuje proplout napříč Švédskem (celkem 614 km) a překonává pěkný výškový rozdíl (skoro 100 metrů) pomocí velkého množství zdymadel. My jsme si prohlédli jednu z nejhustších řad těchto zařízení u jezera Roxen. Proplout to celé na lodi musí být velice romantické.

Pak jsme hbitě projeli kolem města Linköping, kde sídlí letecká továrna SAAB. Ano, odtud pocházejí nadzvukové stíhačky Grippen, které nám teď v Čechách poletují nad hlavami. Okolo silnice tu mají rozestavěné vzorky výrobního programu.


A zastávka poslední: opatství Vadstena, bývalé významné církevní středisko. Na jeho vzniku má zásluhu Birgitta, která tu ve 14. století působila a později se stala první švédskou světicí. Nachází se zde kostel a bývalý ženský a mužský klášter; kláštery stojí po obou stranách opatství a jsou spojené pouze jednou místností. V ní byla zeď s otvorem vysoko nad zemí, kterým si mniši a jeptišky mohli občas něco předat. Nemohli se vidět, nemohli hřešit. Klášter dnes slouží jako hotel (!). A v zahrádce tam mají sem tam nějaký ten runový kámen. :o)