25. 5. 2005


Středeční dopoledne jsme věnovali projíždce vyhlídkovou lodí. Brzo po startu jsme minuli občerstvovací zařízení v kopii vikinské lodě, zaparkované před královským palácem.

A pak už jsme obdivovali různá pěkná plavidla, kterých byly u břehu přivázány přehršle. Na vzdálenějším břehu jsme uviděli cosi, co vypadalo jako loď zastrčená v baráku. Je to muzeum lodi Vasa, které jsme posléze navštívili odpoledne.

Pak už jsme drandili směrem ke zdymadlu, kterým je odděleno moře od Riddarfjärdenu, potažmo od jezera Mälaren. To má totiž o necelý metr vyšší hladinu.Zástavba okolo jezera je hustá, pořád jsme poměrně blízko středu hlavního města. Staré továrny, moderní domy strašidelně panelákové i docela zajímavé.V těchto jsme tři dny bydleli:

Když naše vyhlídková loď udělala úvrať, začala nás pronásledovat jakási školní plachetnice. Všude okolo Stockholm, samé mosty; některé měly zajímavou kombinovanou konstrukci.A podezřelá loď stále za námi.Zdymadlo zpátky do moře - a oni pořád za námi! A už nás dostihli!Úžasná parta, jako by ji vymyslel Arthur Ransome.Po odplutí ze zdymadla jsme plachetnici nechali za sebou. Ještě jsem si vyfotil švédské válečné plavidlo, propluli jsme pod dalším sklápěcím mostem, a už jsme byli zpátky ve středu Stockholmu.Poměrně těsně jsme minuli přístaviště, rozhlédli se po okolních panoramatech, se zájmem si prohlédli přístavní jeřáb (inu, suchozemci!) a v poslední úvrati vyhlídkové plavby se ještě ohlédli na město za námi.

Následovala sbírka zajímavostí: obrovité sklady, majáková loď a trajekt s otevřenou přídí.

Chvíli jsme poseděli na nábřeží a těšili se na odpolední návštěvu muzea lodi Vasa. Museli jsme tam ovšem ještě nějak doklopýtat.